Slide background

 

Bestyrelsen

 

 

Formand
Troels Lund            
Gårdhøjsvej 6         
4200  Slagelse   

tlf. 53 55 82 85 
formand@droesselbjergvand.dk    

                      

 

Næstformand
Søren Skovager
Drøsselbjergvej 38   
4200 Slagelse

Mobil 4041 2270           
naestformand@droesselbjergvand.dk

 
   

Kasserer
Lars Meng
Stendyssevej 6 
4200 Slagelse

Mobil 4053 8589
kasserer@droesselbjergvand.dk                          
            
Sekretær 

Arne Kristensen 
Mimersvej 21
4200 Slagelse

Mobil 22 66 77 25
sekretaer@droesselbjergvand.dk

   

 

 
Regnskabsfører
Bjarne Thor Jensen
Bagervænget 8A
4270 Høng

mobil 5122 8910
bjarnethor@droesselbjergvand.dk    

Bestyrelsesmedlem 
Thomas Opdal 
Drøsselbjergvej 24, Drøsselbjerg 
4200 Slagelse

Mobil 60 85 40 62

Opdal75@hotmail.com
 
   
Vandværkspasser
Garly Hansen
mobil 20267413 
 Bestyrelseshonorarer klik her