Velkommen til Drøsselbjerg Strands Vandværk

Drøsselbjerg Strands Vandværk blev etableret på en generalforsamling den 10.september 1966 og har 2 boringer, et åbent filteranlæg, en rentvandsbeholder, et udpumpningsanlæg samt en trykforøgerstation.

Vandværket leverer vand til 693 andelshavere i området Drøsselbjerg By, Venemosen, Drøsselbjerg Strand, Bøstrup og Bildsø Skov.


Ønsker du at få besked om driftsforstyrrelser m.v. sendt via mail, så kan tilmelding med den mailadresse du vil have beskeden sendt til ske ved: tilmelding under punktet selvbetjening eller gør det her.


På siden vandkvalitet, kan de seneste vandanalyser ses og der er også mulighed for at se hvordan en vandanalyse læses.


 

Aktuelt

 


Referat fra generalforsamlingen den 19. maj 2019 ligger under punktet generalforsamling.


Beretning for året 2018 ligger under punktet referater.


Kontakt til vandværket ligger under punktet Bestyrelsen.

 

Drift

Driftsstatus: NormalVed driftsproblemer eller konstatering af ledningsbrud kontakt formand Troels Lund tlf. 5355 8285 eller næstformand Søren Skovager mobil 4041 2270 eller vandværkspasser Garly Hansen vagtmobil 2026 7413.

Vedrørende afregning, adresseændring eller lign., så kontakt Regnskabsfører Bjarne Thor Jensen tlf. 58 86 42 46-mobil 51 22 89 10.


 Antal besøgende
Besøgende: 16000