Log ind   |  
Bestyrelsen Minimer

Kontakt vandværket
Drøsselbjerg Strands Vandværk er beliggende på adressen:

Søbo 7
4200 Slagelse

Men al henvendelse skal ske til formand eller kasserer, på deres hjemadresser.

Vandværkets bestyrelse/personale kan kontaktes direkte pr. telefon eller e-mail:

Vedr. Uheld, drift, tilsyn og installationer:
Kontakt formand eller næstformand.

Vedr. Vandregning, måleraflæsning og flytning: Kontakt kassereren

Nyheder Minimer

 

 50 års Jubilæum 

I forbindelse med Drøsselbjerg Strands Vandværks 50 års jubilæum, er der lavet og uddelt et jubilæumshæfte til alle i deres postkasser. Er der nogen som ikke har modtaget hæftet, kan det afhentes hos formand Troels Lund, Gårdhøjsvej 6, Drøsselbjerg. Tlf. 5355 8285.

 

Billeder fra 50 års jubilæumsreceptionen kan ses her

 

Referater, beretning, takstblad, investeringsplan og budget, findes underfaneblad: Om Vandværket og Information.

Ønsker du at få besked om driftsforstyrrelser m.v. sendt via mail, så kan tilmelding med den mailadresse du vil have beskeden sendt til ske ved: tilmelding under punktet selvbetjening.  

Klik her for at se infoskrivelse 2016 i PDF

.

 

Ved driftsproblemer eller konstatering af ledningsbrud kontakt formand Troels Lund tlf. 5355 8285 eller næstformand Søren Skovager mobil 4041 2270 eller vandværkspasser Garly Hansen vagtmobil 2026 7413.

Vedrørende afregning, adresseændring eller lignende, så kontakt kasserer Bjarne Thor Jensen tlf. 5886 4246.

 

Til orientering, så afholdes næste ordinære generalforsamling, søndag den 7. maj 2017 kl. 10.00 i

Kirke Helsinge Forsamlingshus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright Rambøll Danmark A/S